#tax

ขายของ Online ต้องเสียภาษีอย่างไร ??

      สวัสดีครับ เพื่อนๆชาว Seller   ถ้าหากคุณมีความคิดว่าจะขายของออนไลน์ นั่นไม่ใช่แค่การขายของ แต่คุณต้องวางแผนการจ่ายภาษีด้วย การเสียภาษีจากการขายของออนไลน์มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล   อ้าว แล้วต้องเสียภาษีแบบไหน ?​ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = เราเป็นเจ้าของ เปิดร้านขายของเอง หรือร้านเป็นชื่อคุณคนเดียว ภาษีเงินได้นิติบุคคล = กิจการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล… Read Moreขายของ Online ต้องเสียภาษีอย่างไร ?? »